English   简体中文 
 
 
数控机床
     立式加工中心
     卧式加工中心
     龙门加工中心
     钻攻加工中心
     车铣复合中心
     数控车床
     数控铣床
普通机床
       当前位置: >> 产品展示 >> 车铣复合中心 

CKM50 CKM55 CKM58 CKM63 CKM80
 
CKM28 CKM30 CKM35 CKM36 CKM40 CKM45
 
 [第1页 每页9条信息 共1页2条信息]
 
©安徽池州家用机床股份有限公司 版权所有
地址:中国安徽省池州市贵池区通港路66号
销售一科 电话:+86 566 2315031/032     传真:+86 566 2315030 邮箱:  xsk@
销售二科 电话:+86 566 2315021/022/023/024 传真:+86 566 2315020 邮箱: sales@
出 口 部 电话:+86 566 2315051/052/053   传真:+86 566 2315050 邮箱:export@